درخواست نساجی ؛ رای نهایی را صادر کنید

باشگاه نساجی منتظر صدور رای نهایی کمیته استیناف در مورد پرونده شکایت از محمود فکری است....

به گزارش مدال و به نقل از ورزش سه، باشگاه نساجی موافق رای اولیه که از سوی کمیته تعیین وضعیت صادر شده نیست و بر همین اساس با اعتراض به رای صادره خواستار بررسی پرونده از سوی کمیته استیناف شده است. باشگاه نساجی معتقد است محمود فکری باید ۵ برابر قرارداد فصل جاری به انضمام ۲۵۰ میلیون تومانی که ابتدای فصل از باشگاه نساجی دریافت داشته را به این باشگاه برگرداند. 

به نظر می رسد رایی که از سوی کمیته تعیین وضعیت صادر شده ۵ برابر قرارداد فصل گذشته بوده است.  این مورد اعتراض باشگاه نساجی در رای صادره است و این باشگاه از کمیته استیناف درخواست کرده به این پرونده سریعتر رسیدگی و رای نهایی را صادر کند. 

گفته می شود باشگاه نساجی از حنیف عمران زاده هم شکایت کرده است. قرارداد حنیف هم همانند محمود فکری است و باید ۵ برابر غرامت به باشگاه مازنی پرداخت کند. با ادعای باشگاه نساجی مشخص شد محمود فکری هنوز پولی را به باشگاه نساجی پرداخت نکرده است. حتی ۲۵۰ میلیون تومانی که در ابتدای فصل به عنوان پیش قرارداد دریافت کرده است. 

در صورت صحت ادعای باشگاه نساجی محمود فکری باید ۳ میلیارد ۷۵۰ میلیون تومان و حنیف عمران زاده ۷۵۰ میلیون تومان به باشگاه نساجی برگردانند.

بیشتر ببینید:

کارشناسی داوری دیدار استقلال - نساجی مازندران

بائو:نساجی در حد و شان نساجی بسته نشد

 

 

تگ ها


فوتبال ایران نساجی مازندران لیگ برتر خلیج فارس فوتبال