دردسرهای داوری در فوتبال محلات

داور سخت گیر بازی در فوتبال محلات استوک کفش تک تک بازیکنان دو تیم را بررسی می کند ......

داور سخت گیر بازی در فوتبال محلات استوک کفش تک تک بازیکنان دو تیم را بررسی می کند.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال