درز اطلاعات در کمیته برگزاری المپیک توکیو

اطلاعات مشارکت کنندگان در المپیک توکیو با دسترسی غیرمجاز درز کرده است....

اطلاعات شخصی ۱۷۰ نفر از کسانی که در مدیریت امنیت المپیک توکیو نقش دارند و در  یک تمرین به میزبانی مرکز سایبری ژاپن شرکت کرده بودند، درز کرده است.

پیش از این فوجیتسو و برخی وزارتخانه‌های ژاپن اواخر ماه گذشته میلادی اعلام کردند که درز داده‌ها از جمله در مرکز ملی آمادگی وقایع و استراتژی امنیت سایبری و وزارت امور خارجه مشاهده شده است.کمیته برگزاری المپیک و پارالمپیک توکیو در ۵۰ روز تا آغاز رقابت‌ها تلاش می‌کنند تا خللی در بازی‌ها با حمله‌های سایبری صورت نپذیرد.

منبعی در مرکز ملی آمادگی وقایع و استراتژی امنیت سایبری از تایید اطلاعات درز شده مربوط به بازی‌های المپیک توکیو خودداری و اعلام کرد هیچ اختلالی در عملکرد سازمان‌های مورد هدف ایجاد نشده است. برخی اطلاعات درز شده شامل اسامی، عناوین تجاری و وابستگی شرکت کنندگان مربوط به ۹۰ سازمان از جمله کمیته برگزاری المپیک و پارالمپیک، وزارت‌‌خانه‌ها، نهادهای محلی میزبان رقابت‌ها در توکیو، فوکوشیما و حامیان مالی بودند.

فوجیتسو دلیل درز اطلاعات را به دلیل آلودگی بدافزار می‌داند اما این شرکت همچنان در حال بررسی دقیق و میزان تاثیر آن است.

تگ ها


المپیک ۲۰۲۰ توکیو