درفشی‌فر، تمام و کمال به پرسپولیس می‌رسد

مجموعه ورزشی شهید درفشی فر واقع در غرب تهران به طور کامل در اختیار باشگاه پرسپولیس قرار خواهد گرفت....

به گزارش "ورزش سه"، و بنا به گفته مدیرکل تربیت بدنی استان تهران، این مجموعه طبق اسناد بند «د» (مقدمه سند تک برگ)، این باشگاه در روال واگذاری قرار گرفته که در مرحله نخست گواهی اولیه مدارک مالکیت مورد موافقت قرار گرفته است.

مجموعه ورزشی شهید درفشی فر که در یکی از غربی ترین مناطق تهران واقع شده است سال ها میزبان تمرینات باشگاه پرسپولیس بوده و در حال حاضر از سوی باشگاه به بخش خصوصی اجاره داده شده است. با این وصف پرسپولیس برای تملک کامل مجموعه درفشی فر با مشکل معارض روبرو بوده اما اکنون با دستور وزیر ورزش این مانع برطرف شده و پرسپولیس نیز به طور کامل صاحب این مجموعه خواهد شد.

در حال حاضر پرسپولیسی ها از مجموعه ورزشی شهید کاظمی به عنوان زمین اصلی تمرین استفاده می کند.

مجموعه درفشی فر دو زمین دارد که در حال حاضر با چمن مصنوعی در اختیار پیمان کار بخش خصوصی است.

تگ ها


تمرینات پرسپولیس پرسپولیس تهران