دروازه‌بان 10 ساله‌ای که همه را به شگفتی وا داشت

بابی پسر 10 سالهای است که با مهارت و استعدادی که از خود درون دروازه نشان داده همه را به شگفتی واداشته ......

بابی پسر 10 ساله‌ای است که با مهارت و استعدادی که از خود درون دروازه نشان داده همه را به شگفتی واداشته. قسمت‌هایی از عملکرد او در یکی از بازی‌های تیمش را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


فوتبال