درود بر فوتبال محلات (2)

......

در دومین قسمت مجموعه درود بر فوتبال محلات سری به انگلستان می زنیم و می بینیم که چطور تیمی بدشانس هر چه می زند به در بسته می خورد!

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال