درود بر فوتبال محلات!

......

گلی بامزه در فوتبال محلات که مثل هر هفته اسباب تفریح و خنده تماشاگران را فراهم کرده است!

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال