درگذشت سوزناک بهمن گلبارنژاد،دوچرخه سوار ایرانی

خبر درگذشت سوزناک بهمن گلبارنژاد بازتاب وسیعی در رسانه های دنیا داشت. این اولین بار بود که یک قهرمان پارالمپیکی در حین برگزار ......

خبر درگذشت سوزناک بهمن گلبارنژاد بازتاب وسیعی در رسانه های دنیا داشت. این اولین بار بود که یک قهرمان پارالمپیکی در حین برگزاری بازی ها دچار حادثه ای مرگبار می شد. تلخی این غم سبب شد تا پرچم ایران در دهکده بازی ها به حالت نیمه افراشته در بیاید.

تگ ها


پارالمپیک