درگیری آنتونی جوشوا و دونتان وایلدر

دو مبارز در کنفرانس مطبوعاتی با هم درگیر شدند....

آنتونی جوشوا بزودی برابر دونتان وایلدر قرار خواهد گرفت.