درگیری استنلی و سروش رفیعی و اخراج کی‌روش/ ویدیو

کی روش استنلی و سروش رفیعی درگیر شدند که منجر به اخراج کی‌روش شد....

صحنه درگیری استنلی و سروش رفیعی را تماشا می‌کنید.