درگیری شدید دمبابا پس از توهین نژادپرستی در سوپر لیگ چین

با وجود وضع قوانین ضدنژادپرستی از سوی فیفا متاسفانه همچنان شاهد این پدیده زشت و ناپسند در فوتبال جهان هستیم ......

با وجود وضع قوانین ضدنژادپرستی از سوی فیفا متاسفانه همچنان شاهد این پدیده زشت و ناپسند در فوتبال جهان هستیم. این بار سوپر لیگ چین شاهد صحنه‌هایی دلخراش از نژادپرستی در دنیا فوتبال بود که قسمت‌هایی از آن را در این ویدیو می‌بینیم.

تگ ها


فوتبال