درگیری شدید «راسل وستبروک» و «کوین دورانت»

بامداد یکشنبه در مهمترین دیدار کنفرانس غرب گلدن استیت موفق شد اوکلاهوما سیتی را شکست دهد ......

بامداد یکشنبه در مهمترین دیدار کنفرانس غرب گلدن استیت موفق شد اوکلاهوما سیتی را شکست دهد. حاشیه بزرگ این بازی درگیری لفظی شدید ستاره های دو تیم، راسل وستبروک و کوین دورانت بود که برای دقایقی در انتهای کوارتر دوم جو بازی را تحت تاثیر خود قرار داد.

تگ ها


بسکتبال