درگیری شدید مسی با هواداران والنسیا از دوربین تماشاگران

صحنه درگیری لیونل مسی با تماشاگران والنسیا را از دید دوربین تماشاگران ببینید و قضاوت کنید حق با کدوم طرف بوده است ......

صحنه درگیری لیونل مسی با تماشاگران والنسیا را از دید دوربین تماشاگران ببینید و قضاوت کنید حق با کدوم طرف بوده است.

تگ ها


لالیگا فوتبال