درگیری و زد و خورد در سالن شهید گلعباسی/ ویدیو

در پایان مسابقه والیبال شهرداری ورامین و پیام خراسان و در حالی که بازیکنان دو تیم در حال دست دادن به هم بودند درگیری بین سید محمد موسوی و یکی از تماشاگران ایجاد شد....

ویدیوی درگیری در سالن شهید گلعباسی را تماشا می کنید.