درگیری کمال کامیابی نیا با بازیکنان سپاهان در پایان نیمه نخست/ ویدیو

در نیمه اول بازی کمال کامیابی نیا و بازیکنان سپاهان در گیر شدند....

صحنه درگیری کمال کامیابی نیا با بازیکنان سپاهان در پایان نیمه نخست را تماشا می کنید.

تگ ها


ویدئو ویدیو پرسپولیس سپاهان حذفی جام حذفی کمال کامیابی نیا پرسپولیس جام حذفی فوتبال