دریفت های بی نظیر «کن بلاک» در کوه های برفی (گو پرو)

کن بلاک، راننده افسانه ای که به دریف های بی نظیرش مشهور است در یکی از جالب ترین اجراهایش به کوه های پر برف روسیه رفته بود ......

کن بلاک، راننده افسانه ای که به دریف های بی نظیرش مشهور  است در یکی از جالب ترین اجراهایش به کوه های پر برف روسیه رفته بود. ببینیم این راننده ماهر آمریکایی این بار چه تکنیک هایی در سر دارد.

تگ ها


اکستریم اسپورتس