در باشگاه استقلال از کسی آدرس نپرسید!

در حالی که امیر حسین فتحی دیروز رو به بازیکنان به آنها اعلام کرد که کمترین انتظار از شما کسب سه قهرمانی است، امروز زرینچه اعلام کرد که قول قهرمانی نمی دهیم....

به گزارش مدال، در واقع با این حرف زرینچه عملا حرف فتحی را رد کرد. 
اینکه کدام یک از این دو بزرگوار راه درست را نشان داده اند و کدامیک باید حرف آخر را بزند مشخصا بحث اصلی این مقال نیست بلکه مهترین سوال اینست که با 17 تغییر آیا فتحی تصور می کند استقلال می تواند بسیار چابک حرکت کند و به نتیجه برسد؟
آن هم با سه قهرمانی (حداقل).
قانون فوتبال این را نمی گوید، در واقع قانون فوتبال می گوید :باید ثبات و نظم و استعداد و تمرین و عزم جزم و مسابقه داشته باشی تا موفق شوی .
با این وجود جواب زرینچه به فتحی خبر از یک نوع بی نظمی در درون تیم می دهد، یا اگر بی نظمی نگوییم حتما همگرایی در این گفته ها وجود ندارد چون فتحی سعی دارد جایگاه بازیکنان جدید را به آنها نشان دهد و ظرفیت و پتانسیل باشگاه را به نمایش بگذارد برای تازه وارد ها و در آن سمت زرینچه سعی دارد فشار را از روی دوش بازیکنان بردارد و اعلام می کند که قولی نمی دهند! 
این ناهماهنگی قطعا جالب نیست و مثل این می ماند که از دو نفر آدرسی بپرسید و آن دو نفر هر کدام سمت مخالفی را به شما برای رسیدن به مقصد نشان دهند که در این صورت شما به حرف هیچ کدام اطمینان نمی کنید و از نفر سومی سوال می کنید . در هر صورت استقلال به هماهنگی بیشتری میان مدیرانش نیاز دارد و همدلی افزونتر.

بیشتر بخوانید:
زرینچه خبرداد؛ علت تمرین استقلال پشت درهای بسته!

تگ ها


استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال