در بین اقشار فوتبالی داوران کمترین دستمزد را دارند!

در حالی که اعضای تدارکات تیم ها برای هر ماه به طور میانگین ۵ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند ، داوران بابت هر سوت در لیگ برتر ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دستمزد می گیرند....

به گزارش "ورزش سه"، اگر داوران ۲۰ بازی در فصل قضاوت کنند که این تعداد قضاوت کمتر برای داوری رخ می دهد به خصوص در ماه های اخیر که به یکباره تعداد داوران حاضر در لیگ برتر رشد قارچ گونه ای داشت! دستمزد داور در فصل ۲۴ میلیون تومان می شود که این پول هم با تاخیر به داوران پرداخت می شود. 

عزیزی خادم – رییس فدراسیون فوتبال به تازگی در مصاحبه ای اعلام کرد که دستمزد داوران در لیگ برتر را افزایش خواهد داد. به نظر شما این میزان افزایش چقدر خواهد بود؟ این در حالی است که فدراسیون فوتبال از محل اسپانسر برای داوران درآمدی بیش از ۱۰ میلیارد تومان دارد. 

رضا کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار فارس در مورد دستمزد داوران گفت: من اگر مسئول می‌شدم برای هر بازی به هر داور ۲۵ میلیون تومان دستمزد پرداخت می‌کردم. یعنی برای چهار داور هر مسابقه ۱۰۰ میلیون تومان دستمزد می‌دادم زیرا فوتبال ما پتانسیل این دستمزد به داوران را دارد.به هر داور برای بازی ۲۵ میلیون پول می‌دادم و ماه‌ به ماه با داور تسویه می کردم نه آخر سال! ۲ سال است که به داوران حتی لباس داده نشده است. داوران برای خرید استرج زیر لباس باید از جیب‌شان پول بدهند مگر کمک داوری که راننده است چقدر درآمد دارد که ۲ میلیون تومان پول استرج بدهد؟ یک جفت کتانی به ما ندادند، به داوران چه داده‌اند که این همه انتظار از داوران دارند؟

در سال های اخیر برای بهبود وضعیت معیشتی داوران برخی از مربیان پیشنهادهایی داده اند. یکی از این مربیان علیرضا منصوریان بود. او گفت باشگاه ها هر یک به نسبت مساوی پولی را برای پرداخت دستمزد داوران کنار بگذارند و  در اختیار فدراسیون فوتبال قرار دهند. 

آنچه که مسلم است دستمزد داوران به صورت درصدی افزایش پیدا خواهد کرد. در بهترین حالت دستمزد داوران ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. در صورتی که میزان افزایش دستمزد داوران ۵۰ درصدی باشد به ۱ میلیون ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید و اگر این افزایش ۱۰۰ درصدی باشد دستمزد داوران ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد شد. آنچه که مسلم است دستمزد داوران به یکباره از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای هر بازی به ۲۵ میلیون تومان نمی رسد.

تگ ها


کمیته داوران