در ستایش «آیرتون سنا»؛ 23 سال پس از تراژدی «ایمولا»

ماه می سال 1994، آیرتون سنا، راننده اسطوره ای برزیل در حالی که فاصله چندانی با چهارمین قهرمانیاش در مسابقات فرمول یکنداشت، با برخورد به دیوار پیست مسابقه در گرندپری ایتالیا جان خود را از دست داد و جهان ورزش را در شوکی عمیق فرو برد ......

ماه می سال 1994، آیرتون سنا، راننده اسطوره ای برزیل در حالی که فاصله چندانی با چهارمین قهرمانی اش در مسابقات فرمول یک نداشت، با برخورد به دیوار پیست مسابقه در گرندپری ایتالیا جان خود را از دست داد و جهان ورزش را در شوکی عمیق فرو برد. محبوبیت سنا آنقدر زیاد بود که یکی از باشکوه ترین مراسم تدفین در تاریخ ورزش برایش برگزار شد و پنج سال بعد وقتی مایکل .شوماخر با رکورد قهرمانی های او مساوی کرد، در کنفرانس مطبوعاتی به جای ابراز خوشحالی شدیدا به گریه افتاد. 23 سال پس از حادثه ایمولا، با این ویدیوی زیبا مروری بر ماندگارترین لحظات دوران حرفه ای آیرتون سنا داشته باشیم