در پی شکایت توحید بوشهر؛ حق رشد قائدی پرداخت شد

حق رشد بازیکن جوان استقلال بعد از مدتی تاخیر به حساب اولین باشگاه این بازیکن در بوشهر واریز شد ......

حق رشد بازیکن جوان استقلال بعد از مدتی تاخیر به حساب اولین باشگاه این بازیکن در بوشهر واریز شد ...

حق رشد بازیکن جوان استقلال بعد از مدتی تاخیر به حساب اولین باشگاه این بازیکن در بوشهر واریز شد.

در پی مشکلاتی که در پرداخت حق رشد مهدی قائدی رقم خورد و باعث شد تا بوشهری ها برای رسیدن به این حق قانونی شکایت کنند سران باشگاه تهرانی با پرداخت این مبلغ به حساب توحید بوشهر موفق به تسویه حساب و بستن این پرونده شدند.
بازیکن جوان و ملی پوش امید که در حال حاضر با کاروان ایران آماده بازی های آسیایی جاکارتا می شود با توجه به قوانین نقل و انتقالاتی باید درصدی از مبلغ قرارداد حرفه ای خود را به عنوان حق رشد و آموزش به حساب اولین باشگاه واریز می کرد که این مبلغ بعد از تاخیر چندماهه و پیگیری های بوشهری ها به حساب باشگاه توحید بوشهر واریز شد تا قائدی مشکلی برای همراهی استقلال در بازگشت از جاکارتا نداشته باشد.