در یادبود «نیکی هایدن» (2017-1981)

نیکی هایدن، موتورسوار آمریکایی و قهرمان مسابقات موتو جی پی در سال 2006 روز گذشته در اثر تصادف شدید دوچرخه در سن 36 سالگی جانش را از دست داد ......

نیکی هایدن،  موتورسوار آمریکایی و قهرمان مسابقات موتو جی پی در سال 2006 روز گذشته در اثر تصادف شدید دوچرخه در سن 36 سالگی جانش را از دست داد. با این ویدیو از عکس های کودکی و لحظات ماندگار مسابقاتش یاد او را گرامی می داریم.