دزدیده شدن مجسمه «لیونل مسی» پس از مراسم فیفا!

مجسمه لیونل مسی در شهر بوئینس آیرس در همان روزی که در مراسم بهترین بازیکن سال از کریس رونالدو شکست خورد دزدیده شد ......

مجسمه لیونل مسی در شهر بوئینس آیرس در همان روزی که در مراسم بهترین بازیکن سال از کریس رونالدو شکست خورد دزدیده شد. حالا سوال همه این است که چه کسی توانسته چنین دزدی عجیبی انجام دهد و اصلا چطور توانسته این مجسمه بزرگ را از وسط نصف کند و بدزدد؟