دستمزد داور درجه یک در فصل؛ کمتر از ۲۰ میلیون!

دستمزد داوران برای قضاوت در بازی های لیگ برتر با توجه به پولی که در گردش است و دستمزدی که بازیکنان می گیرند خیلی ناچیز است.&#۱۶۰;...

به گزارش "ورزش سه"، البته در هیچ فوتبالی دستمزد داوران به اندازه بازیکنان نیست و حتی دستمزدها نزدیک بهم نیست اما به نظر می رسد در کمتر فوتبالی دستمزد داوران به اندازه لیگ برتر ایران پایین باشد. فصل گذشته داوران وسط در لیگ برتر به خاطر هر بازی ۹۰۰ هزار تومان می گرفتند که قرار است با ۴۰ درصد افزایش این دستمزد در فصل جدید به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. داوران لیگ برتری البته بابت قضاوت در هفته های ۲۱ تا ۳۰ فصل گذشته از فدراسیون فوتبال طلب کار هستند. به واقع دستمزد ۹ هفته پایانی هنوز با آنها تسویه حساب نشده است. 

داوری که شرایط ایده آلی داشته باشد در لیگ برتر هر دو هفته یک بار و مجموعا در فصل ۱۵ بار سوت می زند و با احتساب ۱ میلیون ۳۰۰ هزار تومان دستمزد برای هر بازی ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در فصل درآمد خواهد داشت که به نظر می رسد این کمتر از دستمزد بازیکن حتی در لیگ ۲ باشد! جالب اینکه دو سه داور هستند که چنین شرایطی دارند. یعنی هر دو هفته یکبار سوت می زنند. و جالب تر اینکه در لیگ های پایین تر به خصوص لیگ یک دستمزدها به مراتب پایین تراست. به طور مثال در لیگ یک داور وسط بابت هر سوت ۵۰۰ هزار تومان می گیرد. دقیقا به همین دلیل است که داوری در فوتبال ایران شعل حرفه ای به حساب نمی آید و بیشتر داوران قضاوت در بازی های لیگ برتر و لیگ یک شغل دوم و شاید هم سوم آنها به حساب می آید!

این دستمزد در حالی برای قضاوت در بازی های لیگ برتر و لیگ یک تعیین شده که داوران ایرانی از امکانات کافی برای قضاوت در بازی ها برخوردار نیستند. هنوز خیلی از داوران به خصوص در بازی های لیگ یک و لیگ های پایین تر هدست رادیویی ندارند. از بکارگیری سیستم VAR هم در ایران خبری نیست. در حالی که این سیستم می توانست اشتباهات داوری ها در لیگ برتر را به حداقل برساند و فشار انتقادات از داوران را کمتر کند.

تگ ها


کمیته داوران