دسته را باید شکست (2)

......

باز هم صحنه ای از نسخه جدید بازی فیفا که به خاطرش می ارزد بخندید و دسته را از پنجره به بیرون پرت کنید!

تگ ها


طنز ورزشی گیم فوتبال