دستور سلطانی‌فر در خصوص ورزشگاه خانگی نساجی قائمشهر

به نقل از سایت باشگاه نساجی مازندران، مسعود سلطانیفر، وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به نامه دکتر ادیانیراد، نماینده مجلس شورای اسلامی، مبنی بر آغاز عملیات اجرایی بازسازی و توسعه استادیوم شهید وطنی قائمشهر طی نامهای به مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران دستور لازم را صادر کردند ......

به نقل از سایت باشگاه نساجی مازندران، مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به نامه دکتر ادیانی‌راد، نماینده مجلس شورای اسلامی، مبنی بر آغاز عملیات اجرایی بازسازی و توسعه استادیوم شهید وطنی قائمشهر طی نامه‌ای به مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران دستور لازم را صادر کردند.

تگ ها


اخبار روز فوتبال