دستگیری سه دلالِ مدیرنما!

از قرار معلوم موج جدیدی در راستای برخورد با دلالان فوتبالی شروع شده است ......

 از قرار معلوم موج جدیدی در راستای برخورد با دلالان فوتبالی شروع شده است. باخبر شدیم سه تن از افرادی که در طول چهارسال اخیر با حضور در کنار چند مربی لیگ برتری خودشان را مدیر برنامه کرده بودند در دام ماموران افتادند. دلالانی که در چند سال اخیر، خودشان را به عنوان نزدیک ترین فرد به سرمربیان لیگ برتری معرفی می کردند!

تگ ها


اخبار روز فوتبال