سه‌دستیار ویلموتس انتخاب شدند؛ یک اسپانیایی و دوبلژیکی

سرمربی جدید تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران دو دستیار و یک آنالیزور را همراه خودش به ایران می‌‌آورد....

به‌ گزارش ‌مدال و ‌به نقل از dh بلژیک، در نهایت بعد از مذاکرات زیاد مارک ویلموتس به عنوان سرمربی جدید تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران مشخص شد.

طبق اطلاعاتی که کسب شده است مانو فررا اسپانیایی، مربی ۶۰ ساله که در تیم پایه‌های خنت بلژیک کار می‌کرد دستیار نخست ویلموتس در تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران است. تیری وریانس نیز دستیار دیگر ویلموتس در تیم ملی ایران خواهد بود.

هرمان دی لانتشیر نیز که به عنوان آنالیزور در تیم‌ ‌ملی فوتبال بلژیک با ویلموتس کار کرد دومین عضو جدید کادر فنی تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران خواهد بود.

تگ ها


مارک ویلموتس تیم ملی دستیاران ویلموتس فوتبال