دستیار جدید محرم نویدکیا در تیم سپاهان معرفی شد

پیشکسوت تیم فوتبال سپاهان به عنوان دستیار محرم نویدکیا در این تیم معرفی شد....

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه سپاهان خبر داد محمود کریمی بازیکن پیشین این تیم بعد از جلسه با محرم نویدکیا سرمربی زردپوشان به عنوان مربی سپاهان و دستیار نویدکیا انتخاب شده است.

محمود کریمی از سال ۱۳۷۹ تا  ۱۳۸۸ سابقه حضور در خط حمله سپاهان را دارد و در  مقاطعی نیز دستیار سرمربیان سپاهان بوده است.

تگ ها


محرم نویدکیا تیم فوتبال سپاهان اصفهان محمود کریمی