دست فروشی رکورد دار دوچرخه سواری بانوان ایران

رکورد دار دوچرخه سواری بانوان ایران این روزها به دلیل مشکلات مالی دست فروشی می کند ......

رکورد دار دوچرخه سواری بانوان ایران این روزها به دلیل مشکلات مالی دست فروشی می کند.

اتوسا عباسی اولین مدال آور برون مرزی بزرگ سالان به صورت انفرادی و رکورد دار سرعت بانوان ایران این روزها به دلیل مشکلات مالی و اینکه نمی تواند فعالیت دوچرخه سواری داشته باشد، مشغول دست فروشی است.

احمدی در این خصوص به فارس گفت: از سال 93  به دلیل مشکلاتی که فدراسیون برای ما ایجاد کرد و محرومیت ناخواسته ای که برایم رقم زد زندگی مان دچار مشکل شد و حتی به خاطر من همسرم را با اینکه رکورد دار سرعت ایران است را دعوت نمی کنند و اجازه باشگاهداری به ما نمی دهند و جلوی تمام فعالیت های ورزشی مان را بسته اند. این روزها به دلیل شرایط بد اقتصادی همسرم دست فروشی می کند و خودم هم مسافرکشی می کنم.عباسی همسر روح الله احمدی یکی از مربیان دوچرخه سواری است که در سال 93 به دلیل دوپینگ یکی از شاگردانش محروم شد. خود احمدی نیز این روزها با موتور و ماشین مسافرکشی می کند.

وی ادامه داد: همسرم یک گونی مدال دارد، اما حالا گوشه فروشی خیابان دست فروشی می کند. فدراسیون اگر با من مشکل دارد، چرا مانع فعالیت همسرم می شود.

 

 

تگ ها


اخبار روز المپیک