دست های پشت پرده در انقلاب «دوچرخه های بلند» (سه)

گروهی از جوانان یک شهر کوچک شروع به ساختن دوچرخه هایی کردند که در نگاه اول عجیب به نظر می رسد اما بسیار هم مهیج و جذاب است ......

گروهی از جوانان یک شهر کوچک شروع به ساختن دوچرخه هایی کردند که در نگاه اول عجیب به نظر می رسد اما بسیار هم مهیج و جذاب است. به نظر شما ایده ی اولیه ی ساخت این دوچرخه های انقلابی از کجا به ذهن آنان رسید؟ در این مجموعه مستند با عوامل ساخت این دوچرخه های عجیب همراه می شویم و داستان این انقلاب را از زبان خودشان می شنویم. سومین قسمت این مجموعه را در مدال ببینید.