دعواهای شدید کریس رونالدو و لیونل مسی

بهترین بودن در جهان به این معنی است که در هر بازی باید خشونت زیادی را از سوی مدافعان حریف تحمل کنید ......

بهترین بودن در جهان به این معنی است که در هر بازی باید خشونت زیادی را از سوی مدافعان حریف تحمل کنید. با این حال بزرگترین ستاره های فوتبال هم هر از گاه از کوره در می روند و این شامل لیونل مسی و کریس رونالدو هم می شود. دعواهای برتر دو ستاره بزرگ جهان فوتبال را در این ویدیو ببینید.