دعوت از ۳۵ جودوکا به اردوی تیم امید

از سوی محسن ذکریا، ۳۵ جودوکا&#۱۶۰;به اردوی تیم امید دعوت شدند....

اردوی آمادگی این تیم از ۱۴ تا ۲۶ مرداد ماه در مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد. دعوت شدگان باید ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ماه در محل خوابگاه شماره یک حضور داشته باشند 

تست پی سی آر از کلیه شرکت کنندگان در اردوها همان روز ساعت ۱۰:۳۰ در محل اسکان انجام خواهد شد.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم امید به شرح ذیل است:

خراسان شمالی: محمد محمدی بریمانلو، قاسم باقچقی، رضاپارساپور، فرزین شاهباز و امین کامیابی

فارس: مهدی فتحی پور، سجاد حسین زاده و تورج چنار

البرز: محمدصدیقی وعلیرضاخجسته

مرکزی : ابوالفضل محمودی

اصفهان: علی رضا پاپی، حمیدرضاپاپی، ایمان نیک اقبال

تهران: امیرحسین یزدانی، علی اصغرعلیپور، مهردادزمانی، امید شیری،حمیدرضاملک زاده، سهیل جمال آبادی، حسین صداقت، محمدملک محمدی، پوریا شکری و محمد سعیدی

خوزستان: امین داوودی خواه و کیوان مهدی زاده

خراسان رضوی: حمیدزحمتکش، علی پرهیزگار، علی قلی پور، وحیدجدی، محمود روستاو علی جوان

ایلام: محمد کریم زاده

مازندران: سعید کرجی

بوشهر: مصطفی ریاحی

تگ ها


جودو