دعوت ۸ ایرانی غیرورزشکار به المپیک

به غیر از کاروان اعزامی به المپیک توکیو ۲۰۲۰ از سوی فدراسیون های مختلف جهانی ۸ ایرانی دیگر به این بازی ها دعوت شدند....

به گزارش "ورزش سه"، همواره در بازیهای المپیک و یا آسیایی به غیر از کادر سرپرستی، مسئولین، مربیان و ورزشکارانی که در قالب کاروان اعزامی ایران به این بازیها اعزام می شوند، هستند ایرانیانی که از سوی فدراسیون های مختلف جهانی تحت عنوان سرداور، داور ،پزشک، نماینده و یا عضوی از فدراسیون های جهانی به این بازیها دعوت می شوند که در این دوره از بازیهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو نیز ۸ ایرانی از سوی فدراسیون های مختلف  جهانی برای حضور در این آوردگاه بزرگ دعوت شدند.


افشین بدیعی بعنوان عضو هیئت ژوری و سیمین رضایی بعنوان داور در  تنیس روی میز، مجید ناصری خرم بعنوان داور در دوچرخه سواری، محمد مصلایی پور بعنوان داور کشتی، فرهاد مرادی شهپر بعنوان عضو کمیسیون پزشکی فدراسیون جهانی شنا، علی مرادی بعنوان  ITO(نماینده فنی) در رشته وزنه برداری، احمد دنیامالی عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی کانو و  پریا شهریاری بعنوان عضو هیئت اجرایی فدراسیون جهانی فوتبال نمایندگان ایران به جز ورزشکاران هستند که در بازیهای المپیک توکیو حضور دارند.

تگ ها


المپیک ۲۰۲۰ توکیو المپیک