دغدغه های سفر به بیروت و امان؛ بی پولی ادامه دارد

تیم ملی ۲۰ آبان در بیروت با لبنان و ۲۵ آبان در شهر امان اردن با سوریه بازی دارد و هزینه این سفرها نزدیک به ۴ میلیارد تومان بر آورد شده است....

به گزارش "ورزش سه"، انسداد درآمدهای ایران نزد فیفا و بسته شدن حساب فدراسیون فوتبال ایران توسط اداره مالیات به خاطر بدهی مالیاتی از سال ۱۳۸۸ فدراسیون فوتبال را برای تامین هزینه های تیم ملی در این سفرها دچار مشکل کرده است. کمک  های دولتی که در پایان دولت قبلی توسط دکتر نوبخت استارت خورده بود متوقف شده است و حالا فدراسیون فوتبال مانده در ادامه مسیر به چه صورت هزینه های تیم ملی را تامین کند.

اگر چه در فوتبال حرفه ای فدراسیون فوتبال هم به عنوان متولی و اداره کننده فوتبال در آمدهای کلانی دارد و به راحتی هزینه های تیم ملی را تامین می کند اما این شرایط در ایران مهیا نیست و همان طور که اشاره شد مسدود شدن درآمدهای فدراسیون فوتبال ایران نزد فیفا این دردسر را تشدید کرده است و فدراسیون فوتبال امیدوار است در روزهای آتی باز هم کمک دولتی دریافت کند تا هزینه های تیم ملی را مدیریت کند. البته در خیلی از کشورهای صاحب سبک فوتبال به بهانه تیم ملی به فدراسیون فوتبال کمک مالی می شود و حتی گاهی این کمک ها در قالب بودجه سالیانه مصوب می شود و در زمان های تعیین شده از سوی دولت به حساب فدراسیون فوتبال واریز می شود.

تیم ملی تصمیم گرفته است برای سفر به بیروت و امان از پرواز چارتر ایران ایر استفاده کند و دو بازی با لبنان و سوریه را پشت سر بگذارد. دو مسابقه ای که اگر با پیروزی ایران همراه شود شاگردان اسکوچیچ را به صعود به جام جهانی نزدیک تر خواهد کرد. با این حال دغدغه های ملی سفر به بیروت و امان به خاطر بی پولی ادامه دارد.

تگ ها


تیم ملی ایران فدراسیون فوتبال