دفاعیه هدایتی در آخرین جلسه دادگاه + عکس

حسین هدایتی در آخرین جلسه دادگاه خود دفاعیه‌ای را قرائت کرد...

حسین هدایتی در آخرین جلسه دادگاه خود دفاعیه‌ای را قرائت کرد

به گزارش خبرنگار مدال، آخرین جلسه دادگاه حسین هدایتی امروز یرگزار شد. حسین هدایتی که سابقه فعالیت در ورزش را داشته است در متن دفاعیه خود بیشتر به کمکهایش به فدراسیون‌ها و ورزشکاران اشاره کرده است.

دفاعیه هدایتی در آخرین جلسه دادگاه + عکس