دفاع در کلاس جهانی

از تکل متز همل تا ضربه سر سوکراتیس، مدافعان با تمام وجود تلاش می‎کنند تا هرطور شده دروازه تیمشان را بسته نگه دارند ......

از تکل متز همل تا ضربه سر سوکراتیس، مدافعان با تمام وجود تلاش می‎‌کنند تا هرطور شده دروازه تیمشان را بسته نگه دارند.

تگ ها


فوتبال