دقایق آخر در بازی بروکلین نتز و اوکلاهماسیتی تاندر

نمایش زیبا و هیجان انگیز بازیکنان تیمهای نتز و تاندر در دقایق آخر کوارتر چهارم این بازی از سری رقابتهای انبیای را مرور میکنیم ......

نمایش زیبا و هیجان انگیز بازیکنان تیم‌های نتز و تاندر در دقایق آخر کوارتر چهارم این بازی از سری رقابت‌های ان‌بی‌ای را مرور می‌کنیم.

تگ ها


بسکتبال