دلیل غیبت ملی‌پوش جهانی در رقابت‌های کشتی

یونس امامی که در مرحله مقدماتی لیگ برتر کشتی آزاد در عضویت هیچ تیمی نبود، احتمالا در مرحله نیمه نهایی و فینال هم با تیمی قرارداد نخواهد بست....

در وزن ۷۴ کیلوگرم، رقابت برای دوبنده المپیک بین مصطفی حسین خانی و یونس امامی بود که درنهایت کشتی گیر باتجربه این وزن راهی توکیو شد.

با توجه به اینکه پیش از المپیک اعلام شده بود هر کشتی‌گیری که در توکیو صاحب مدال شود، ملی‌پوش جهانی نیز خواهد بود، از بین ۶ ملی پوش اعزامی به المپیک تنها حسن یزدانی و امیرحسین زارع به نروژ نیز اعزام شدند و در باقی اوزان نفرات تغییر کردند.

یونس امامی نیز با غلبه بر فیروزپور جوان راهی نروژ شد که نفر سوم جهان در وزن غیرالمپیکی ۷۰ کیلوگرم در سال ۲۰۱۹ نتوانست در وزن جدید صاحب مدال شود.

این کشتی‌گیر در بازگشت از نروژ با هیچ تیم لیگ برتری نیز قرارداد نبست و در مرحله مقدماتی مسابقات غیبت داشت. اینطور که پیداست اغلب پیشنهادهایی که او دریافت کرده، برای مبارزه در وزن ۷۰ کیلوگرم است.

به این ترتیب بعید به نظر می رسد یونس امامی در مرحله نیمه نهایی و نهایی لیگ هم کشتی بگیرد، او قصد بازگشت به وزن ۷۰ کیلوگرم را ندارد و کشتی‌گیر ۷۴ کیلوگرم محسوب می‌شود.

تگ ها


آزاد یونس امامی کشتی کشتی