ده تعویض طلایی در تایخ فوتبال (1)

گل تاریخی تیری هانری پس از بازگشت به آرسنال، هتریک چیچاریتو برای منچستریونایتد و هتریک کانو برای آرسنال از مهمترین گل های بازیکنان فوتبال به عنوان یار تعویضی است ......

گل تاریخی تیری هانری پس از بازگشت به آرسنال، هتریک چیچاریتو برای منچستریونایتد و هتریک کانو برای آرسنال از مهمترین گل های بازیکنان فوتبال به عنوان یار تعویضی است.

تگ ها


فوتبال