ده تکنیک خیره‌کننده از اسطوره FMX

تامس پجس، اسطوره فرانسوی FMX انقلابی در تکنیک های این رشته جذاب ورزشی راه انداخته است ......

تامس پجس، اسطوره فرانسوی FMX انقلابی در تکنیک های این رشته جذاب ورزشی راه انداخته است. در این ویدئو می توانید ده تکنیک استثنایی او را یکجا ببینید و لذت ببرید.

تگ ها


اکستریم اسپورتس