ده درگیری شدید در تونل ورزشگاه های فوتبال

درگیری و دعوا در زمین یکی از اتفاقات طبیعی در ورزش های رقابتی مثل فوتبال است ......

درگیری و دعوا در زمین یکی از اتفاقات طبیعی در ورزش های رقابتی مثل فوتبال است. اما وقتی این درگیری ها به تونل ورزشگاه ها می کشد، حتما یه جای کار ایراد پیدا کرده است! در این ویدیو ده درگیری شدید تاریخ فوتبال در تونل ورزشگاه ها را می بینیم که شامل چهره های معروفی چون پپ گواردیولا هم می شود.

تگ ها


فوتبال