ده دقیقه برای تمام دریبل های نیمار کافی است؟

نیمار جونیور، مهاجم برزیلی و فوق تکنیکی بارسا استاد دریبل های دیدنی و استارت های انفجاری است ......

نیمار جونیور، مهاجم برزیلی و فوق تکنیکی بارسا استاد دریبل های دیدنی و استارت های انفجاری است. در این ویدیو یکی از علاقه مندان نیمار سعی کرده بهترین دریبل های او را در ده دقیقه کنار هم بگذارد.