ده سال با اوج و فرود «اورایا فیبر»،ستاره بزرگ یو اف سی

......

.در این ویدئوی دیدنی مروری بر اوج و فرود دوران مبارزه «اوریا فیبر»، یکی از بهترین های تاریخ یو اف سی خواهیم داشت و نظر  شاگردان و رقبایش را خواهیم شنید

تگ ها


رزمی المپیک