ده ستاره ای که مسابقات «اسلم دانک» را نبردند!

برنامه معروف استارتر در جدیدترین ویدیوی خود به ده ستاره ای پرداخته که با وجود اجرای فنون زیبا نتوانستند در مسابقات اسلم دانک قهرمان شوند ......

برنامه معروف استارتر در جدیدترین ویدیوی خود به ده ستاره ای پرداخته که با وجود اجرای فنون زیبا نتوانستند در مسابقات اسلم دانک قهرمان شوند.

تگ ها


بسکتبال