ده «شوت قبل سوت» در مسابقات این هفته NBA

یکی از جذاب ترین صحنه ها در مسابقات بسکتبال پرتاب هایی است که درست قبل از سوت پایان کوارترها به داخل سبد می رود ......

یکی از جذاب ترین صحنه ها در مسابقات بسکتبال پرتاب هایی است که درست قبل از سوت پایان کوارترها به داخل سبد می رود. منتخب بهترین شوت های قبل سوت در مسابقات این هفته لیگ بسکتبال آمریکا را با هم ببینیم.