ده لحظه برتر «بوندسلیگا» در ماه «آوریل» 2017(1)

از انگشت کج شده یه بازیکن شجاع تا کار عجیب یک هوادار در تهییج تیمش با قسمت اول ده اتفاق برتر بوندسلیگا در ماه آوریل همراه ما باشید ......

از انگشت کج شده یه بازیکن شجاع تا کار عجیب یک هوادار در تهییج تیمش با قسمت اول ده اتفاق برتر بوندسلیگا در ماه آوریل همراه ما باشید.

تگ ها


Bundesliga فوتبال