ده نامزد احتمالی «جایزه پوشکاش» 2017

هنوز ماه های زیادی تا پایان سال 2017 میلادی باقی مانده اما از آنجا که فصل فوتبال در لیگ های معتبر جهانی تمام شده در این ویدیو مروری بر ده گل برتر سال 2017 تاکنون خواهیم داشت ......

هنوز ماه های زیادی تا پایان سال 2017 میلادی باقی مانده اما از آنجا که فصل فوتبال در لیگ های معتبر جهانی تمام شده در این ویدیو مروری بر ده گل برتر سال 2017 تاکنون خواهیم داشت. گل هایی استثنایی از ستاره های فوتبال جهان که احتمالا از نامزدهای جایزه پوشکاش در انتهای سال خواهند بود.

تگ ها


فوتبال