ده «ناک اوت» تک ضرب در تاریخ مسابقات UFC

در مسابقات UFC ، رزمی کاران سعی بر این دارند که با ناک اوت کردن حریف پیروز مبارزه شوند ......

در مسابقات UFC ، رزمی کاران سعی بر این دارند که با ناک اوت کردن حریف پیروز مبارزه شوند. اما اگر ناک اوت انجام نشود داوران بر اساس امتیازات هر راند پیروز مبارزه را اعلام می کنند.

در این ویدئو ده ناک اوت برتر در تاریخ مسابقات UFC را خواهید دید که گاه رزمی کاران هوشیاری خود را کامل از دست می دهند و بازی پایان می یابد.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس