ده پاس گل و سه گل خسرو حیدری با پیراهن استقلال/ویدیو

پاس گل و گل های خسرو حیدری برای استقلال/ویدیو...

ده پاس گل و سه گل خسرو حیدری با پیراهن استقلال را تماشا کنید. خسرو حیدری امشب در آخرین بازی لیگ هجدهم از فوتبال خداحافظی می کند.