ده گل برتر تاریخ فوتبال با کمک تیر دروازه (زیدان، رونالدینیو...)

منتخبی از ده گل برتر تاریخ فوتبال که با برخورد به تیر دروازه به ثمر رسیده اند ......

  منتخبی از ده گل برتر تاریخ فوتبال که با برخورد به تیر دروازه به ثمر رسیده اند. لیستی دیدنی که شامل گل زین الدین زیدان در فینال جام جهانی و اولین گل رونالدینیو برای بارسلونا هم می شود

تگ ها


فوتبال